Зробити сторіку домашньою     Про нас   Запитання відповіді   Бізнес навчання   Бізнес новини   Оголошення

робота, вакансії

дозволи, погодження

комерційні пропозиції

тендери, проекти

бізнес - план

на допомогу підприємцю

 

Результати роботи Сокальської Агенції

Cв'ято “День Підприємця”, та благодійний аукціон “Громада - Дітям”

Сокальській Агенції 28 березня 2006р виповнилося один рік.

НАШІ ПАРТНЕРИдалі

даний сайт створений в рамках проекту розвитку Львівщини за фінансової підтримки DFID

http://www.ldp.lviv.ua

 

Архів новин

 

 


Сокальська АРР :: Угода про партнерство

Угода про соціальне партнерство

Угода
Про соціальне партнерство між трьома секторами району:

Сокальською районною владою, надалі – Влада;
Бізнесом, надалі – Бізнес;
Недержавними громадськими організаціями, надалі – Громадськість.

м. Сокаль 06.05.2005


Угода складена з метою національного, демократичного, соціального і економічного розвитку району, створення сприятливих умов діяльності місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій шляхом спільних дій через Агенцію регіонального розвитку, впливу на законотворчі, суспільно-політичні і фінансово-економічні процеси в районі.

1.Обов’язки сторін

1.1. Влада зобов’язується:

- сприяти розвитку місцевого самоврядування шляхом організації соціально - просвітницької діяльності з роз’яснення положень Конституції України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
- сприяти розв’язанню комплексу проблем Громадськості і Бізнесу шляхом підняття їх статусу, також впровадження механізму муніципального соціального замовлення для громадських організацій та проведення відкритих конкурсів та тендерів з розподілу муніципальних робіт переважно серед підприємницьких структур району;
- при прийнятті рішень, що стосується бізнесу і Громадськості, проводити взаємні консультації через Агентство регіонального розвитку, надавати необхідну інформацію через прес-центр;
- сприяти розвитку конкурентного середовища у місті, підтримувати ініціативи Бізнесу і Громадськості, стимулювати місцевого виробника;
- доносити до Громадськості та Бізнесу інформацію щодо доходів та витрат бюджетних коштів;
- сприяти розвитку меценатства.

1.2. Бізнес зобов’язується:

- надавати конкретні пропозиції Владі стосовно поповнення доходної частини міського бюджету та реалізації положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
- брати участь у проектах муніципального соціального замовлення;
- сприяти створенню нових робочих місць, залучати інвестиції;
- вносити пропозиції щодо реформування існуючого законодавства, яке регулює діяльність підприємницьких структур та громадських організацій на місцевому рівні;
- у межах чинного законодавства та власних можливостей здійснювати благодійну діяльність;
- проводити громадський розгляд найбільш значних бізнесових проектів.

1.3. Громадськість зобов’язується :

- сприяти Владі у висвітленні та реалізації положень закону “Про місцеве самоврядування в Україні ” та об’єднанню трьох секторів;
- брати участь у підготовці програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, сприяти розвитку Бізнесу;
- виступати з ініціативами ліквідації монополії держави на сфери суспільного життя, які можуть бути охопленні діяльністю місцевого самоврядування, бізнесу та громадських організацій;
- оперативно реагувати на спроби органів законодавчої, виконавчої і судової влади на державному та муніципальному рівнях погіршити суспільно-політичне та фінансове становища Бізнесу та Громадськості;
- формувати у громадян почуття національної гідності, моралі та духовності.

2. Механізмів реалізації угоди

2.1. Органом, який координує виконання даної Угоди, є Агенція регіонального розвитку.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть моральну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань цієї Угоди.
3.2. Уразі невиконання однієї із сторін положень даної Угоди, дві інші залишають за собою право висвітлення у засобах масової інформації фактів порушення іншою стороною умов цієї Угоди.

4. термін дії Угоди

Угода набуває чинності з моменту підписання є безстроковою.

5. Підписи сторін

ВІД ВЛАДИ ВІД БІЗНЕСУ ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ

 


 

shopgimnazija
Copyright 2006 ©
написати вебмайстру
багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку
www.sokal.lviv.ua Сокаль  і  Сокальщина