Зробити сторіку домашньою     Про нас   Запитання відповіді   Бізнес навчання   Бізнес новини   Оголошення

робота, вакансії

дозволи, погодження

комерційні пропозиції

тендери, проекти

бізнес - план

на допомогу підприємцю

 

Результати роботи Сокальської Агенції

Cв'ято “День Підприємця”, та благодійний аукціон “Громада - Дітям”

Сокальській Агенції 28 березня 2006р виповнилося один рік.

НАШІ ПАРТНЕРИдалі

даний сайт створений в рамках проекту розвитку Львівщини за фінансової підтримки DFID

http://www.ldp.lviv.ua

 

Архів новин

 

 


Сокальська АРР :: Актуальні консультації, необхідні договори, накази, документи
 

Актуальні консультації, необхідні договори, накази, документиРоз’яснення й рекомендації для підприємців, які здійснюють торгівлю на ринкахОсновними нормативно-правовими актами, що регламентують порядок здійснення торгівельної діяльності на ринках, є наступні документи:


Закон України від 12.05.91 № 1023-ХІІ “Про захист прав споживачів”;

Закон України від 23.12.97 № 771/97-ВР “Про безпечність та якість харчових продуктів”;

постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 108 “Про Порядок заняття торговельною діяльністю і торговельного обслуговування населення”;

спільний наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках”;

наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.07.03 №185 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”;

наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 11.03.04 №98 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами” та ін.


1. Питання сплати за здійснення роздрібної торгівлі з лотка на території ринку платником єдиного податку.
Указом Президента України від 28.06.99 № 761 “Про впорядкування сплати механізму ринкового збору” встановлено, що ринковий збір – це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках (включаючи орендовані), з автомобілів, візків, мотоциклів, ручних візків тощо. Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі та сплачується до початку торгівлі через касовий апарат адміністрації ринку. На підставі касового чека про сплату ринкового збору особі надається місце для торгівлі. Ставка ринкового збору встановлюється у розмірі від 0,05 до 0,15 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для фізичних осіб і від 0,2 до 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб за кожне місце.

Указом Президента України від 03.07.98 № 727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”, зі змінами та доповненнями (далі – Указ №727), платника єдиного податку не звільнено від сплати ринкового збору, а отже його сплата є обов'язковою.
2. Деякі питання щодо порядку здійснення торгівлі продовольчими й непродовольчими товарами на ринку.
Порядок здійснення торгівлі продовольчими й непродовольчими товарами на ринку здійснюється у спеціально відведених для цього місцях. Відповідно до абзацу третього пункту 13 Правил торгівлі на ринках, затверджених спільним наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, під торговельним місцем розуміють площу, відведену для розміщення необхідного для торгівлі інвентаря (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. Розмір торговельного місця визначається в правилах торгівлі на ринках, що затверджуються відповідно до законодавства. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів). Тому при в'їзді автотранспортного засобу на територію ринку справляється відповідна плата за торговельне місце, яке він буде займати.

Право на встановлення та затвердження Правил торгівлі на ринках, згідно з пунктом 44 частини першої статті 1 Закону України від 21.05.97 №280 “Про місцеве самоврядування в Україні”, віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування.

Також, згідно з пунктом 19 Правил за окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги: бронювання торговельних місць, прокат торговельного інвентаря, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу, зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках, зважування на товарних вагах, розрубка м'яса (м'ясниками ринку), утримання торговельного місця в належному стані, інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, забезпечення місцями в готелях і на автостоянках за наявності їх на ринку, консультації спеціалістів, вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги, приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо.

Тарифи на послуги ринку, які пов'язані із забезпеченням діяльності ринкового господарства, встановлюються адміністрацією ринку відповідно до чинного законодавства.

Звертаємо увагу на те, що чинним законодавством не встановлено пільг щодо таких платежів, як плата за торговельне місце та послуги ринку. Тому платники єдиного податку зобов'язані здійснювати їх сплату, торгуючи на ринку.

Окремо звертаємо увагу на те, що в разі здійснення виїзної торгівлі не на території ринку необхідно керуватися нормами Закону України від 23.03.96 № 98/96-ВР “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” (далі – Закон № 98).

Відповідно до статті 1 Закону №98 об'єктом правового регулювання згідно з цим законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України. Суб'єктами правовідносин, які підлягають регулюванню за цим законом, є юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, які займаються вищезазначеною підприємницькою діяльністю.

При цьому, дія Закону №98 не поширюється на торговельну діяльність суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які здійснюють торговельну діяльність з лотків, прилавків і сплачують ринковий збір (плату) за місце для торгівлі в межах ринків усіх форм власності.
3. Питання отримання торгового патента.
Правовою підставою для здійснення такої торговельної діяльності є придбаний суб'єктами підприємницької діяльності торговий патент. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних (відокремлених) підрозділів, суб'єктам підприємницької діяльності, що провадять торговельну діяльність або надають побутові послуги (крім пересувної торговельної мережі), – за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання побутових послуг, а суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу, – за місцем реєстрації цих суб'єктів (стаття 2 Закону №98).

Згідно зі статтею 3 Закону №98 термін дії торгового патента на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців, а короткострокового торгового патенту – від 1 до 15 днів. Вартість короткотермінового торгового патента на здійснення торговельної діяльності за один день встановлюється у фіксованому розмірі і становить 10 гривень.

У свою чергу, згідно зі статтею 6 Указу №727 суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником плати за патенти згідно з Законом України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”.
4. Питання обов'язкового отримання сертифікатів на продукцію, що реалізується на ринку.
Відповідно до статті 16 Закону України 12.05.91 № 1023-ХІІ “Про захист прав споживачів” споживач має право на те, щоб товари (роботи, послуги) за звичайних умов їх використання, зберігання і транспортування були безпечними для його життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не завдавали шкоди його майну.

У разі відсутності нормативних документів, що містять обов'язкові вимоги до товару (роботи, послуги), використання якого може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача, навколишньому природному середовищу, а також майну споживача, відповідні органи виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, зобов'язані негайно заборонити випуск і реалізацію таких товарів (виконання робіт, надання послуг).

Товари (роботи, послуги), на які актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища, підлягають обов'язковій сертифікації згідно з чинним законодавством. Реалізація та використання таких товарів (у тому числі імпортних), виконання робіт та надання послуг без сертифіката відповідності забороняються. Підставою для дозволу на ввезення таких товарів на територію України є поданий до митних органів сертифікат відповідності, виданий або визнаний уповноваженими на те органами.

Отже, наявність сертифіката відповідності є обов'язковою лише для товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації згідно із наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.05 №28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”.

Так, згідно з положеннями пункту 17 Правил торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом Мінекономіки України від 11.03.04 №98, суб'єкт господарської діяльності повинен реалізовувати непродовольчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за умови наявності в документах, згідно з якими надійшли товари, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний товар.

 

<<< назад


 

shopgimnazija
Copyright 2006 ©
написати вебмайстру
багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку
www.sokal.lviv.ua Сокаль  і  Сокальщина