Зробити сторіку домашньою     Про нас   Запитання відповіді   Бізнес навчання   Бізнес новини   Оголошення

робота, вакансії

дозволи, погодження

комерційні пропозиції

тендери, проекти

бізнес - план

на допомогу підприємцю

 

Результати роботи Сокальської Агенції

Cв'ято “День Підприємця”, та благодійний аукціон “Громада - Дітям”

Сокальській Агенції 28 березня 2006р виповнилося один рік.

НАШІ ПАРТНЕРИдалі

даний сайт створений в рамках проекту розвитку Львівщини за фінансової підтримки DFID

http://www.ldp.lviv.ua

 

Архів новин

 

 


Сокальська АРР :: Актуальні консультації, необхідні договори, накази, документи
 

Актуальні консультації, необхідні договори, накази, документиСвобода – це ціна перемоги, яку ми отримали самі над собою
Карл Мат

Правові основи підприємницької діяльності:права і обов’язки

Будь-яка підприємницька діяльність має не лише свої закони й правила, а й конкретно визначені правові рамки, в яких мусить підприємець. І тут ми доходимо до дуже актуальної теми: закон, правові норми та їх виконання в конкретній бізнес-діяльності… Здавалося б, навіщо потрібен закон? Така вже логіка й основа співжиття великої кількості людей, які – пригляньмося уважніше! – в суспільстві, в соціальній групі, в колективі чітко виконують свої ролі. Одні виробляють матеріальні цінності, яких потребують інші люди, інші обслуговують потреби інших людей, а треті творять цінності нематеріальні – мистецтво, культуру, релігію. Всю гігантську панораму людського співжиття можна порівняти з величезною грою з чіткими й зрозумілими правилами, яких мають дотримуватися всі. Якщо немає правил – то не існує й гри співжиття, немає тоді й цивілізованого, узгодженого, економічно ефективного співіснування різних людей, які вміють взаємодоповнювати один одного, взаємозбагачуватися, цивілізовано співпрацювати, спілкуватися і, при цьому, залишатися самими собою.

Такими правилами співжиття є закон, перед яким за демократичної системи всі люди мають бути рівними. “ Ми вважаємо самоочевидними такі істини, - писав Томас Джеферсон, - що всі люди створені рівними; що вони наділені Творцем невідчужуваними правами; що до таких прав входять життя, свобода і можливість досягати щастя”.

Фактично свої законодавчі основи й особливості у вигляді внутрішніх звичаїв і традицій має не лише кожна держава, а навіть кожна родина... Це ми відразу відчуваємо, побувавши в гостях у людей, з якими нещодавно познайомилися. Кожна людина – це жива Конституція, - вона має свої принципи, цінності й ідеали.

Без закону суспільне життя, напевно таки, нагадувало б хаос. Уявіть собі – кожен робив би те, що йому заманеться в конкретну мить у конкретному місці. Настала б анархія, в якій немає місця для свободи і вільного розвитку особистості. Видатний римський оратор і політичний діяч Ціцерон стверджував, що ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними.

Отож, ви маєте не лише володіти яскраво вираже¬ ними рисами лідера, а й уміти впливати на інших людей та знати загальноправові основи ведення приватного бізнесу . Для цього треба засвоїти осо бливості правового статусу підприємця – його права, обов'язки та відпові дальність.

В нашій країні встановлено такі права, обов'язки і відповідальність для людини, яка займається підприємницькою діяльністю.

Права підприємця

Що таке право? Це система встановлених або санкціонованих дер жавою загальнообов'язкових правил поведінки. В Україні бізнес-леді, як і кожен підприємець, має право робити такі дії: створювати для здійснення підприємницької діяльності будь- які види підприємств; купувати повністю або частково майно та набувати майново¬ го права; самостійно формувати господарську діяльність, добирати по стачальників та споживачів, встановлювати ціни й тарифи, вільно розпоряджатися прибутком; укладати з громадянами трудові договори про використання їхньої праці (контракти, угоди); самостійно визначати форми, системи й розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом; отримувати будь-який необмежений за розмірами особистий доход; брати участь у зовнішньоекономічних відносинах, здійсню¬ вати валютні операції; користуватися державною системою соціального забезпечен¬ ня і соціального страхування.

Обов'язки підприємця

Не можливо володіти правами, якщо ми не матимемо ще й обов'язків. Адже обов'язки одних людей створюють необхідні права для інших. Що таке обов'язки, які ми виконуємо в суспільстві? Це – правові норми або прави¬ ла, яких людина повинна обов'язково дотримуватися. Тож ви як учасники колективної гри, що зветься бізнес, маєте такі головні обов'язки : укладати трудові договори (контракти, угоди) з громадянами, яких приймають на роботу за наймом; здійснювати оплату праці осіб, які працюють за наймом на рівні, не нижчому від мінімальних розмірів, встановлених законо¬ давством; забезпечити їм відповідні умови й охорону праці, а також інші соціальні гарантії; дотримуватися прав з метою забезпечення законних інте¬ ресів споживачів, підтримуючи надійну якість вироблених товарів (послуг); отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства.

Відповідальність підприємця

Людина ділова – це насамперед людина відповідальна за свої слова і вчинки, адже від її дій залежить прибуток, успіх, самореалізація, а іноді навіть і життя інших людей. Тому відповідальність – це невидима аура довіри і ділових взаємовідносин, яка дає всім людям можливість співіснувати й співпрацювати.

Що таке відповідальність? Це – правові й етичні відносини бізнес-леді з іншими господарюючи¬ ми суб'єктами – її партнерами, учасниками ринкових відносин, клієнтами, споживачами. В процесі цих відносин вона виконує певні правові норми або правила. Підприємець в таких відносинах несе такі види відповідальності: за зобов'язаннями, пов'язаними з її підприємницькою діяльністю, всім своїм майном, за винятком того, на яке відповідно до законодавчих актів не може бути звернене стягнення; за охорону довкілля; за додержання заходів з техніки безпеки, охорони праці, ви¬ робничої гігієни та санітарії; за заподіяну шкоду і збитки.

Це головний спектр відповідальності, який немовби замикає підприємницьку діяльність у певне правове коло з метою запобігання порушень й заподіяння шкоди іншим.

 

<<< назад


 

shopgimnazija
Copyright 2006 ©
написати вебмайстру
багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку
www.sokal.lviv.ua Сокаль  і  Сокальщина