Зробити сторіку домашньою     Про нас   Запитання відповіді   Бізнес навчання   Бізнес новини   Оголошення

робота, вакансії

дозволи, погодження

комерційні пропозиції

тендери, проекти

бізнес - план

на допомогу підприємцю

 

Результати роботи Сокальської Агенції

Cв'ято “День Підприємця”, та благодійний аукціон “Громада - Дітям”

Сокальській Агенції 28 березня 2006р виповнилося один рік.

НАШІ ПАРТНЕРИдалі

даний сайт створений в рамках проекту розвитку Львівщини за фінансової підтримки DFID

http://www.ldp.lviv.ua

 

Архів новин

 

 


Сокальська АРР :: Бізнес - план
 

бізнес - план

Ця сторінка спеціально створена для допомоги у написанні бізнес – планів, розрахунку економічної ефективності справи, яку ви хочете започаткувати , або розширити, а також для тих , хто хоче отримати допомогу від Центру зайнятості на започаткування бізнесу.

НАПИСАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
для одержання одноразової виплати допомоги з безробіття
для організації підприємницької діяльності.

Методичні рекомендації для спеціалістів служби зайнятості.


Методичні рекомендації підготовлено спеціалістами Львівського міського центру зайнятості для допомоги спеціалістам Р(М) ЦЗ, котрі здійснюють функції організації самозайнятості безробітних.

Методичні рекомендації можуть стати у пригоді й безпосередньо зацікавленим відвідувачам центрів зайнятості.

Загальне керівництво підготовкою методичних рекомендацій до випуску здійснено Ренатою Івать (директором Львівського міського центру зайнятості) та Марією Криницькою (заступником директора Львівського міського центру зайнятості).


Львівський міський центр зайнятості, 2001 р.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД БІЗНЕС- ПЛАНУ.
ЗМІСТ


ВСТУП

І. ЩО ТАКЕ БІЗНЕС -ПЛАН?
Загальна характеристика бізнес-плану

ІІ. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ
Головні розділи бізнес-плану
Орієнтовна структура бізнес-плану
Розділ 1. Резюме.
Розділ 2. Характеристика підприємницької діяльності та її можливості
Розділ 3. Кон‘юнктура ринку
Розділ 4. Маркетинг і збут
Розділ 5. Управління і власність
Розділ 6. План виробництва
Розділ 7. Фінансовий план та стратегія його забезпечення
Розділ 8. Оцінка можливих ризиків

ІІІ. ПРИКЛАД БІЗНЕС-ПЛАНУ

ВСТУП

Одним з найважливіших питань політики Державної служби зайнятості щодо здійснення активної підтримки незайнятих громадян є питання організації самозайнятості.
До категорії самозайнятих відносяться особ, які, маючи великі можливості щодо прояву ініціативи , за власні кошти організовують власний бізнес, створюють робочі місця.
Важливою ознакою підприємництва є орієнтація на досягнення комерційного успіху, прагнення до збільшення прибутку. Варто мати на увазі, що успіх у світі бізнесу значною мірою залежить від чіткого уявлення про можливості бізнесу, що організовується , кон‘юнктуру ринку та планування процесу підприємницької діяльності.
Успішне вирішення даних проблем можливе лише на основі бізнес-плану, за допомогою якого можна запобігти багатьом проблемам або подолати їх. Практика свідчить, що без серйозної підготовки розпочинати навіть найпростішу справу не варто. Кожний вид підприємницької діяльності, кожний проект потребує розрахунків, за допомогою яких можна працювати раціональніше та уникнути зайвих ускладнень.


І. ЩО ТАКЕ БІЗНЕС-ПЛАН?


Загальна характеристика.

Бізнес-план це документ, що описує всі головні аспекти діяльності майбутнього підприємства, аналізує проблеми з якими воно може зіткнутися, а також визначає способи розв‘язання цих проблем. Включає також розроблення метиі та завдань, що ставляться перед підприємцем на найближчу і майбутню перспективу.

Основна мета – планування підприємницької діяльності на певний період часу відповідно
до визначеної «бізнес-ідеї», потреб ринку, можливостей його ресурсного
забезпечення та отримання прибутку.

Бізнес-план дозволяє:

• управляти власною підприємницькою діяльністю, а не просто реагувати на події;
• обгрунтувати вигідність запропонованого проекту;
• залучити можливих котрагентів, важливих партнерів;
• привернути увагу інвесторів привабливими можливостями розвитку виробництва або послуг та залучити їхні гроші;
• як реальна та послідовна програма - ефективно здійснювати намічене.

Бізнес-план розробляється на поточний період або на більш тривалу перспективу.


ІІ.СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ


Якоїсь чітко визначеної структури структури бізнес-плану не існує. Бізнес-плани різних підприємств відрізнятимуться за деталями. Наприклад, питання важливі для виробничих підприємств- підприємства родрібної торгівлі чи підприємства з надання послуг відсуватимуть на другий план.

Для виробничих підприємств – велике значення мають технологія виробництва, сумісність обладнання, інвестиції, планування виробництва
Для торгівельних підприємств – місцерозташування та якість приміщень, постачання та доставка товару.
Для фірми з надання послуг – потреба в персоналі з певною кваліфікацією, засобах зв‘язку, доставці.

Обсяг бізнес-плану також може бути різним, оскільки залежить від потреб фірми, зазвичай, стислий варіант виповнюється в межах 4-10 сторінок. Бізнес-план малого підприємства , наприклад, перукарні на 2 крісла, буде набагато коротшим від аналогічного документу більшого підприємства, заснованого із залученням іноземних інвестицій. Проте, у бізнес-плані обов‘язково повинні бути відображені основна ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку.


Головні розділи бізнес-плану:

• характеристика організаційно-правової форми підприємства;
• фінансові витрати на створення підприємства;
• опис товару(продукції, послуг), його порівняльна характеристика;
• план маркетингу (реклама, шляхи реалізації)
• організаційний план (кадрове забезпечення);
• фінансовий план.

Орієнтовна структура бізнес-плану.

Оформлення бізнес-плану починається з підготовки титульної сторінки, на якій міститься: інформація щодо автора проекту (прізвище, ім‘я по-батькові, дата народження, адреса, ідентифікаційний номер та паспортні дані, освіта, професія, стаж) назви документа, його головної ідеї (сфера діяльності, форма власності) тощо. При цьому особливо важливо чітко сформулювати бізнес-ідею, що покладається в основу бізнес-плану.

Друга сторінка плану – зміст документа, його структура за розділами.

Розділ 1.

Вміщує резюме бізнес плану. Резюме доцільно складати на останньому етапі розробки бізнес-плану, оскільки саме тут подаються уявлення про мету бізнес-плану, характер підприємницької діяльності авторів проекту, їх ринкові можливості, склад управлінської команди, потенційних інвесторів, фінансові прогнози, очікувані результати тощо.
Від чіткості викладення цієї інформації буде залежати початкове ставлення офіційних осіб до фінансового забезпечення проекту і позитивне вирішення питання щодо сутності справи.

Розділ 2 – «Характеристика підприємницької діяльності та її можливості».

Стисло викладаються об‘єктивні дані щодо суб‘єктів господарювання , досвіду комерційної діяльності, цільових орієнтирів та напрямів її продовження чи відкриття нової, а також конкретних завдань, вирішення яких дозволить забезпечити комерційний успіх. Подайте опис деяких таких рис продукту або послуг, які мають безперечні переваги порівняно з конкурентами. Якщо маєте змогу, обгрунтуйте можливості подальшого розвитку продукту. У цьому ж розділі розтлуматче найбільш значні перепони та ризики, які очікують Вашу підприємницьку діяльність на шляху реалізації її бізнесової концепції.

Розділ 3. «Кон‘юнктура ринку».

Займає особливе місце у бізнес-плані. Як свідчить досвід, невдачі у більшості суб‘єктів підприємницької діяльності були пов‘язані саме із низьким рівнем вивчення кон‘юнктури ринку, переоцінкою своїх можливостей та ін. Тут важливо визначитись із сегментами ринку, які передбачається охопити, оцінити тенденції їх розвитку з урахуванням попиту на конкретні товари чи послуги, рівень його задоволення та пропозиції, реально оцінити майбутнє ринку, на якому передбачається здійснювати підприємницьку діяльність, об‘єктивно визначити свій потенціал.
Слід врахувати вплив на кон‘юнктуру ринку таких факторів, як соціальних, економічних, національно-культурних, політичних тощо.
Доцільно дати оцінку конкурентам та обгрунтувати конкурентноспроможність запропонованого проекту. Це вимагає проведення відповідних досліджень та розрахунків, які б переконувалим в успіху започаткованої справи.

Розділ 4. «Маркетинг і збут».

Визначає перспективи підприємницької діяльності. Тут має бути відпрацьовано весь спектр засобів, за допомогою яких можна забезпечити успіх реалізації бізнес-плану:
- розробити та обгрунтувати загальну стратегію маркетингу,
- схему реалізації товару чи надання послуг,
- напрями розвитку рекламної справи,
- механізм стимулювання підприємницької діяльності,
- методи післяпродажного обслуговування клієнтів.
Загалом даний розділ полягає у висвітленні стратегії розвитку підприємницької діяльності. Тобто, це є комплексна програма дій, яка забезпечує досягнення кінцевої мети Вашого бізнесу – провадження ефективності діяльності для отримання прибутків з максимальним використанням своїх переваг на ринку. Зверніть увагу на споживача проаналізуйте, який споживач є найбільш доступним та сприятливим. Доцільно скласти перелік наявних замовлень, контрактів або листів з намірами. Сформулюйте перелік клієнтів, котрі активно цікавляться Вашим продуктом (послугами). З’ясуйте, що їх змушує до цього. Водночас складіть перелік потенційних споживачів, які ним не цікавляться. Проаналізуйте, чому вони не зацівлкнні в ньому. Що можна зробити для усунення негативних реакцій відносно Вашого продукту?
Особливу увагу рекомендуємо звернути на конкуренцію та конкурентні переваги. Проведіть реалістичну оцінку сильних та слабких сторін конкурентів. Оцініть альтернативні продукти. Порівняйте конкуруючі продукти, беручи до уваги їх питому вагу на ринку, якість, ціни, сервіс, умови поставки та гарантії. Проаналізуйте переваги Вашого продукту щодо ціноутворення, якості, сервісу, тощо.
Опишіть методи збуту, шляхи провадження сепвісної, гарантійної політики, рекламної діяльності, стимулювання попиту та просування продукту.

Розділ 5. «Управління і власність».

Результативність запропонованих засобів вирішення конкретних завдань бізнес-плану залежить від організації управління підприємницькою діяльністю, рівня компетентності безпосередніх його виконавців., неконтрольованості ключових аспектів збуту продукції або надання послуг. В даному розділі повинні отримати належне обгрунтування і висвітлення такі питання:
- форма власносності,
- місце і роль співробітників у бізнесі,
- форми та рівень їх оплати,
- управлінські дії в непередбачених ситуаціях.
Цей розділ простіше виповнити тим, хто діятиме як суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа. У цьому випадку зосередьте увагу на Ваших особистих перевагах, як фахівця, щодо провадження обраного виду діяльності. Якщо ви плануєте використовувавти найману робочу силу: опишіть, як плануєте провадити добір персоналу, скільки додаткових робочих місць плануєте створити для забезпечення ефективноної, прибуткової діяльності. Висвітліть стисло вимоги до персоналу в розрізі окремих посад, робочих місць. Це ж потрібно викласти підприємцям, що створюють юридичну особу.


Розділ 6 . «План виробництва».

Доводиться:

- як будуть виконуватись зобов‘язання перед клієнтами,
- всебічно обгрунтовується серйозність намірів щодо організації власної справи,
- партнери переконуються у наявності ретельно продуманої програми виробничої діяльності,
- забезпеченість необхідними матеріальними ресурсами, кваліфікованими кадрами, економічними з‘язками.
У цьому розділі зробіть розрахунки валового прибутку (наприклад, ціна продажу за вирахуванням змінних затрат) та прибуток від виробничої діяльності загалом та на кожний продукт зокрема. Визначте прогнозну величину та очікуваний термін одержання прибутку. Проведіть детальне узагальнення фіксованих та змінних затрат в гривнях (доларах) та відсотках від загальних витрат. Визначте період досягнення точки самоокупності.
Виробничі та операційні плани вашого бізнесу, можна розглянути в цьому розділі або докладніше описати в окремому. При складанні цих планів потрібно врахувати такі фактори, як місце розташування бізнес-діяльності, види необхідного обладнання, кадровий потенціал (постійний та тимчасовий). Якщо Ви плануєте займатися виробництвом, потрібно придумати політику контролю матеріально-виробничих запасів, закупівлі матеріалів контролю, якості продукції. Розглянути так звані рішення “купити чи зробити”. Якщо Ви вирішили зайнятися бізнесом в сфері обслуговування, зверніть особливу увагу на місце орозташування бізнесу (близькість до споживача), на те, як можна скоротити до мінімуму накладні витрати, як досягти максимальної продуктивності праці та конкурентноспроможності послуг. Приділіть увагу сезонності виробничих циклів, якщо такі матимуть місце. З’ясуйте, як можна уникнути відповідних перевантажень, не застосовуючи серйозних змін (наприклад, завдяки розширенню матеріально-технічної бази чи прийому тимчасових працівників у піки навантаження).

Розділ 7. «Фінансовий план та стратегія його забезпечення».

Обгрунтовується фінансова діяльність, як на короткий термін так і на перспективу, з метою забезпечення життєдіяльності суб‘єктів господарювання та ефективного використання коштів. Розробляється на основі аналізу поточної фінансової інформації та прогнозу реалізації продукції (надання послуг) у наступні періоди.
Мета розділу - обгрунтувати систему планових даних, що відображують очікувані фінансові результати підприємницької діяльності.
Як правило, розділ складається з:
- прогнозу обсягів реалізації продукції (послуг),
- балансу грошових доходів і надходжень,
- таблиці доходів та витрат,
- зведеного балансу активів та пасивів,
- графіка прибутковості.

Розділ 8 . «Оцінка можливих ризиків».

Подається опис можливих ускладнень на всіх стадіях формування та реалізації бізнес-плану: підготовчий, будівельний, під час вирішення конкретних завдань. До ризиків, які можуть негативно впливати на майбутній прибуток слід віднести фінансово-економічні, соціальні, технічні, екологічні. Слід передбачити не тільки можливість їх виникнення , а й дати оцінку очікуваного впливу на прибуток та заходи, які спроможні звести вплив ризиків до мінімуму. А це, в свою чергу, дозволить підприємцю вийти з скрутного положення з найменшими втратами.

Додатки.
Автори самі вирішують , яку частину матеріалу подати в основному його тексті, а яку (переважно деталізовану) в додатках.

Розглянемо випадок організації підприємницькоє діяльності з реалізації продуктових товарів на ринку для одержання одноразової виплати допомоги з безробіття.

Титульна сторінка.


БІЗНЕС-ПЛАН


Приватний підприємець:
Остапенко Надія Петрівна

Сфера діяльності:
реалізація продовольчих товарів.
Форма власності:
Приватна.

Друга сторінка.
м. Львів-2003 р.
ЗМІСТ
Стор.
1. Резюме……………………………….
2. Характеристика підприємницької…..
діяльності……………………………..
3. Кон‘юнктура ринку…………………...
4. Маркетинг і збут……………………….
5. Управління і власність…………………
6. Планування діяльності…………………
7. Фінансове планування………………….
8. Оцінка можливих ризиків……………..


1. РЕЗЮМЕ


Бізнес-план розроблено для організації приватного підприємства “Надія”.
Фінансування здійснюватиметься за рахунок одноразової виплати допомоги з безробіття та власних залучених коштів.
Основний вид діяльності підприємства - реалізація продуктових товарів з лотка на ринку з метою покращення забезпечення ними жителів мікрорайону м. Львова, а також отримання прибутків від наданих послуг.
Основними споживачами послуг будуть усі категоріїї відвідувачів ринку.
Діяльність приватного підприємства буде спрямована на задоволення потреб споживачів та забезпеченні їх якісними товарами за доступними цінами.
Очікуваний місячний дохід – 2000 грн., фінансовий результат – 430 грн.

2.Характеристика підприємницької діяльності.

Мета створення суб‘єкта підприємницької діяльності:

покращити забезпечення продовольчими товарами жителів мікрорайону м.Львова, а також отримання прибутків від наданих послуг.

Види діяльності:
Реалізація продовольчих товарів.
У своїй діяльності я маю намір досягти такої мети:
• задовільнити потреби мешканців району та інших регіонів високоякісними екологічно чистими продовольчими товарами;
• розширювати асортимент товару, вивчати попит населення та споживачів;
• через 3 роки викупити орендовану ятку, а також збільшити кількість персоналу;
• відкрити свій міні-магазин.

Створення робочих місць:
Планується використання найманої робочої сили у кількості 2-х осіб.

Матеріали та обладнання:
Продукти для продажу планується закупляти у вітчизняних виробників та на
гуртівнях м.Львова.

3. Кон‘юнктура ринку.

У нашому мікрорайоні споживчий ринок заповнюється привізним зарубіжним товаром. На відміну, я маю намір закуповувати товар місцевих та вітчизняних виробників.
За рахунок зниження собівартості перевезень, враховуючи низьку платоспроможність населення, планую зменшити ціну продукції, що призведе до збільшення об‘єму продажу.

4. Маркетинг і збут.

За рахунок підвищення конкурентноспроможності своєї продукції, реклами, урізноманітнення видів послуг - забезпечу якомога більше витіснення зарубіжного привізного товару із споживчого ринку.

Основною перевагою діяльності підприємства буде:

• вибірковий асортимент товару,
• якість продукції та її контролювання,
• ціна,
• підвищений постійний попит на неї,
• різні види додаткових послуг - робота під замовника, попередні замовлення, доставка за адресою та ін. з метою приваблення постійних клієнтів.

На основі аналізу попиту, особливо щодо високоякісних екологічно чистих продуктів вітчизняних виробників, мною зроблено висновок, що перспектива в даній галузі існує.
5. Управління і власність.

Досвіду роботи у торгівлі не маю, але залучу до цієї роботи висококваліфікованого спеціаліста.
Загальна кількість персоналу – 3 особи.
Форма власності – приватна.


6. Планування діяльності.

Для успішної роботи підприємства необхідно:

1. Орендувати за невисоку орендну плату, а згодом придбати ятку.
2. Залучити до роботи кваліфікованого спеціаліста.
3. Провести рекламну компанію (наприклад, початковий продаж товару зі знижкою цін з метою приваблення постійних клієнтів).
4. Отримати необхідні дозволи та виготовити документи.
5. Отримати необхідні інвестиції (одноразову виплату допомоги на випадок безробіття).
6. Укласти угоди з постачальниками товару.

7.Фінансовий план.

Для підтвердження економічної ефективності діяльності підприємства «Надія» подається калькуляція затрат:

Закупівля товару 1000 грн.
Оплата найманих працівників (2 особи) 180 грн в місяць
Оренда ятки 90 грн в місяць
Ринковий збір 300 грн в місяць

Разом: 1570 грн.

Очікуваний дохід 2000 грн.
Затрати 1570 грн.
Фінансовий результат 430 грн.

8. Оцінка можливих ризиків.

Ризиком для підприємства може бути нестабільність валютного курсу та коливання цін.

 


shopgimnazija
Copyright 2006 ©
написати вебмайстру
багато цікавої інформації про м.Сокаль та Сокальщину можна прочитати, завітавши на сторінку
www.sokal.lviv.ua Сокаль  і  Сокальщина